Sungrey

Czemu służy identyfikacja wizualna i co to jest księga znaku?

Identyfikacja wizualna - to całość symboliki stosowana przez firmę, czyli najprościej tłumacząc wszystko to, po czym można rozpoznać, że to właśnie ta, a nie inna firma.

Na system identyfikacji wizualnej składają się następujące rzeczy:

- symbol firmy (logotyp firmowy i znak),
- kolory firmowe,
- symbole dekoracyjne,
- typografie,
- druki firmowe (papier, koperty, dokumenty itp.),
- stemple – materiały reklamowe,
- identyfikatory pracowników,
- materiały drukowane do celów public relations,
- środki transportu,
-wystrój stoisk targowych,
-ubiór pracowników,
-aranżacja wnętrz siedzimy firmy oraz jej otoczenia,
-tabliczki informacyjne, szyldy reklamowe,
-opakowania.

Identyfikacja wizualna jest kluczem do budowania właściwych relacji z otoczeniem. Odpowiednio dopracowane, spójne i konsekwentnie używane elementy graficzne tworzą wizerunek firmy, która w oczach odbiorcy uważana jest za godną zaufania i profesjonalną. Firma pozostaje w pamięci właśnie dzięki charakterystycznym elementom z nią związanym, takimi jak logo, kolorystyka, czcionka, oznakowanie zewnętrzne i wewnętrzne.

Przed stworzeniem systemu identyfikacji wizualnej dla firmy musimy pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

- identyfikacja wizualna powinna być zgodna ze specyfikacją i systemem firmy,
- na tyle oryginalna, że pozwoli odróżnić firmę od konkurencji,
- dobrze wyeksponowana,
- łatwo zauważalna,
- jednoznaczna, nie powinna powodować negatywnych skojarzeń.

Podstawowym elementem każdego systemu identyfikacji wizualnej jest Księga Identyfikacji Wizualnej.
Natomiast Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej (SIW), to uproszczone kompendium wiedzy na temat systemu wizualnego firmy. Zawiera opis podstawowych elementów identyfikacji oraz porządkuje elementy wizualne w celu prawidłowego kreowania wizerunku. Posiada również opis wytycznych odnoszących się do sposobu stosowania tych nośników.

Jej celem jest stworzenie spójnego obrazu firmy i jego ochrony przed niepotrzebnymi zmianami. Znajdują się w niej plansze przedstawiające gotowe projekty oraz schematy, które służą za wytyczne do rozwiązania problemów projektowych.
Księga Identyfikacji Wizualnej jest przydatnym narzędziem dla pracowników firmy, agencji reklamowych i firm public relations. Spełnia przy tym bardzo ważną rolę: pomaga integrować i zarządzać symboliką grupy.

Najczęściej występuje w formie elektronicznego przewodnika z zapisem wzorców, technologii, procedur produkcji, prezentacji marki oraz wszelkich elementów identyfikacji. Zawiera informacje o logo i oznakowaniu firmy, wszelkie formy reklamowe i materiały prezentujące firmę. Jest podstawą do opracowywania prawidłowych, spójnych wizualizacji kampanii reklamowych.Potrzebujesz profesjonalnej i spójnej identyfikacji wizualnej? Wyślij zapytanie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883.

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana!