Dla nas efektywny marketing to odpowiednio dobrane działania
z 3 kluczowych obszarów

Czym się zajmujemy

Zajmujemy się marketingiem, bo skutecznie korzystamy z jego narzędzi. Social media, reklama i webvertising to dzisiaj klucz do zwiększenia zasięgu informacji, dotarcia do większej grupy odbiorców, zwiększenia sprzedaży, pomnożenia zysków i spotęgowania wartości Twojej firmy.

Jak działamy

Jesteśmy perfekcjonistami. Dlatego aby osiągnąć dla Ciebie jak najlepsze wyniki, zawsze działamy według 5 żelaznych zasad:

POZNAJEMY

Poznajemy obszar biznesowy i specyfikę Twojej branży oraz precyzujemy grupę docelową dla Twoich produktów i usług.

ANALIZUJEMY

Analizujemy dotychczas zrealizowane przez Ciebie działania marketingowe oraz przyglądamy się ruchom Twojej konkurencji.

USTALAMY

PLANUJEMY

Planujemy optymalną strategię i harmonogram działań oraz przedstawiamy niezbędny budżet.

WDRAŻAMY

Wdrażamy ustalone działania i realizujemy założone w strategii cele marketingowe.

Audyt marketingowy

Audyt wiąże się ze sprawdzeniem i oceną dotychczas realizowanych przedsięwzięć marketingowych, zgodnie z koncepcją Marketingu-Mix, który składa się z 4 elementów:

PRODUKTU
Poznajemy, co jest przedmiotem Twoich działań marketingowych. Dokładnie analizujemy jego zalety, wady, szukamy szans oraz zagrożeń.

DYSTRYBUCJI
Badamy obecnie wykorzystywane kanały sprzedaży Twojego produktu lub usługi. Podążamy ścieżką konsumenta. Chcemy poznać tok myślenia Twojego klienta. Dowiemy się krok po kroku jak wygląda jego proces decyzyjny.

CENY
Sprawdzimy czy cena Twojego produktu lub usługi jest akceptowalna przez rynek. Odniesiemy Twoje ceny do konkurencji i ocenimy jak ona wpływa na decyzje podejmowane przez Twoich konsumentów.

PROMOCJI
Dokonamy wnikliwej analizy Twoich dotychczasowych działań promocyjnych. Ocenimy spójnosc Twojej identyfikacji wizualnej i zbadamy Twoją dotychczasową strategię komunikacji społecznej. Ponadto zweryfikujemy Twoją pozycję w Internecie, sprawdzimy czy łatwo do Ciebie dotrzeć, czy Twoja oferta jest czytelna, czy istniejesz w mediach społecznościowych.